پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

قابل توجه کلیه دانشجویان

تکمیل فرم جامع دانشجویان پردیس ها و واحدهای دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

برای تکمیل فرم جامع دانشجویان پردیس ها و واحد های تابعه دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی  اینجا  را کلیک نمایید.

لطفا پس از تکمیل فرم کد رهگیری را یادداشت  و به سرپرستان شبانه روزی پردیس و مسئول امور فرهنگی پردیس تحویل نمایید.


نظرات کاربران