پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

پوستر همایش ملی آموزش زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

احتراماً، با توجه به برگزاری همایش ملی آموزش زیست شناسی در استان آذربایجان شرقی در فروردین ماه 1399،  به پیوست پوستر همایش جهت استحضار اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم ارسال می گردد. 


نظرات کاربران