پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

قابل توجه مهارت آموزان ماده 28 قبولی1398

به اطلاع می رساند زمان شروع آموزش غیر حضوری متعاقبا از طریق پورتال پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

 

واحد آموزش پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی


نظرات کاربران