پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم

اطلاعیه رفع اشکالات درسی دانشجویان

به اطلاع می رساند دانشجو معلمان برای رفع اشکالات احتمالی دروس خود می توانند از مورخ 990317 تاپایان خرداد ماه طبق برنامه هفتگی نیم سال جاری به صورت حضوری یا غیر حضوری اقدام نمایند . لازم به ذکر است که هیچ بنایی برای ارائه خدمات سرای دانشجویی در پردیس ها و مراکز وجود ندارد .

در ضمن دانشجویان در شهرهای با وضعیت قرمز که توسط  ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام می شود اجازه حضور در دانشگاه را ندارند .


نظرات کاربران