پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند امکان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سامانه گلستان فعال شده است. با توجه اجباری بودن این فرآیند برای مشاهده نمرات، شایسته است در اسزع وقت به این امر اقدام نمایند.


نظرات کاربران