پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

زمان و نحوه میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 1400-1399

تاریخ ثبت درخواست توسط دانشجو

تاریخ پاسخ‌دهی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مبدأ

ارائه اسامی به رابط استانی آموزش در مبدأ جهت بازنمودن سرترم (در صورت موافقت با میهمانی)

مقصد

990421

990507

990508

تا

990514

990508لغایت 990514

990515

تا

990523

 

 

  •  
  • دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال (تمدید/جدید) بر اساس بازه زمانی مشخص‌شده و بااطلاع کامل از شرایط پردیس/مرکز مقصد (رشته و سال ورود) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند (توضیحات در فایل راهنمای پیوست).
  • دانشجویان متقاضی میهمانی گروهی ضرورت دارد درخواست خود را به‌صورت فردی در بازه زمانی مشخص‌شده در سامانه گلستان ثبت نمایند (در قسمت توضیحات ذکر شود که متقاضی میهمانی گروهی هستند).
  • تقاضاهای 10 نفر و بالاتر (در یک‌رشته، یک جنسیت و یک مقصد) درخواست میهمانی گروهی محسوب می‌شود.
  • نظر به اینکه بررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان برای سال تحصیلی 1400-1399 صرفاً از طریق ثبت در سامانه گلستان خواهد بود،  بدیهی است به درخواست‌های خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 


نظرات کاربران