پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

قابل توجه اساتید و دانشجو معلمان محترم

همایش ملی اربعین- دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد همایش ملی اربعین ، اعتلای نهضت حسینی، تحقق تمدن نوین اسلامی را در تاریخ 15 مهر ماه 1399 برگزار نماید. آدرس سایت http://arbaeenuma.ir بوده و پوستر به پیوست می باشد.


نظرات کاربران