پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
معرفی دانشگاه فرهنگیان از زبان آقای دکتر علی محمودلو سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی در برنامه زنده تلویزیونی ائویمیز صدا و سیمای استان

معرفی دانشگاه فرهنگیان از زبان آقای دکتر علی محمودلو سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی در برنامه زنده تلویزیونی ائویمیز صدا و سیمای استان

 دکتر علی محمودلو سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی ائویمیز ...