پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
به همت سرپرستی شبانه روزی پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برای کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان برگزار می شود
به همت سرپرستی شبانه روزی پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برای کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان برگزار می شود

به مناسبت گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی و به همت سرپرستی شبانه روزی پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی مسابقه ...